• Certifikácia stavebných výrobkov

 •  

VUIS – CESTY, spol. s r. o. Lamačská cesta 8 811 04 Bratislava

 • » výrobní asfaltových zmesí
 • » výrobní betónových zmesí
 • » výrobní kameniva
 •  
 • Diagnostika vozoviek

 •  

VUIS – CESTY, spol. s r. o. Lamačská cesta 8 811 04 Bratislava

 • » vizuálne prehliadky
 • » merania a rozbory z vozoviek
 • » odborné posudky
 • » návrhy vozoviek
 • Výskum a vývoj

 •  

VUIS – CESTY, spol. s r. o. Lamačská cesta 8 811 04 Bratislava

 • » cestných stavebných materiálov
 • » druhotných materiálov
 • » konštrukcií vozoviek
 •  

 • Skúšobné laboratórium

 •  

VUIS – CESTY, spol. s r. o. Lamačská cesta 8 811 04 Bratislava

 • » skúšky typu
 • » plánované skúšky
 • » kontrolné skúšky
 • » preberacie skúšky
 • Skúšanie spôsobilosti

 •  

VUIS – CESTY, spol. s r. o. Lamačská cesta 8 811 04 Bratislava

 • » asfaltové spojivá
 • » asfaltové zmesi
 • » kamenivo
 • » zemina
 • Predpisy a normalizačná činnosť

 •  

VUIS – CESTY, spol. s r. o. Lamačská cesta 8 811 04 Bratislava

 • » technicko-kvalitatívne podmienky
 • » katalógové listy
 • » normy
 •  


Profil spoločnosti