Accredited certification body

     Akreditovaný Certifikačný orgán na certifikáciu výrobkov VUIS – CESTY, spol. s r. o.(Aktuálne osvedčenie o notifikácii)

 

Činnosti spoločnosti

Činnosti spoločnosti

60% Akreditované činnosti
25% Diagnostika
15% Výskum

 

Regular