Aktuality Headline

Aktuality

Pripravované odborné akcie

Obnova prístrojového vybavenia

Do laboratória sme zakúpili novú

rotačnú vákuovú odparku

Aktuálne pracujeme na:

apríl 2023 - február 2024

Účasť na projekte Hrubé terénne úpravy pre Strategické územie Valaliky

 

január 2023 - marec 2025

Účasť v tíme stavebnotechnic-kého dozoru pre Projekt R2 Šaca – Košické Oľšany, II. úsek

 


november 2022 / 2023

Posúdenie súčasného stavu a predikcia vývoja  asfaltobetónového tesnenia hornej nádrže PVE Čierny Váh

Účasť na stretnutí lídrov:


Pravidelná účasť

Stretnutie lídrov
slovenského stavebníctva 2023
 

Regular