Akreditovaný organizátor skúšania spôsobilosti

    Akreditovaný organizátor skúšania spôsobilosti ( Príloha k rozhodnutiu č.020/10240/2022/3 a k Osvedčeniu o akreditácii č.T-009 zo dňa 08.09.2022 )

 

Vyhľadávanie na stránke

Činnosti spoločnosti

Činnosti spoločnosti

60% Akreditované činnosti
25% Diagnostika
15% Výskum

 

Regular