Accredited proficiency testing provider

    Akreditovaný organizátor skúšania spôsobilosti ( Príloha k rozhodnutiu č.020/10899/2023/1 a k Osvedčeniu o akreditácii č.T-009 zo dňa 21.09.2023 )

 

Vyhľadávanie na stránke

Činnosti spoločnosti

Činnosti spoločnosti

60% Akreditované činnosti
25% Diagnostika
15% Výskum

 

Regular