Navrhovanie a diagnostika vozoviek

   Navrhovanie a diagnostika vozoviek ( Príloha k rozhodnutiu č. 020/10240/2022/2 a k Osvedčeniu o akreditácii č. S-041 zo dňa: 08.09.2022 )

 

Vyhľadávanie na stránke

Činnosti spoločnosti

Činnosti spoločnosti

60% Akreditované činnosti
25% Diagnostika
15% Výskum

 

Regular