Research activities

    Osvedčenie o spôsobilosti vykonávat' výskum a vývoj zo dňa 12. aprila 2022 pod číslom 2022/14383:2-D1230

 

Vyhľadávanie na stránke

Činnosti spoločnosti

Činnosti spoločnosti

60% Akreditované činnosti
25% Diagnostika
15% Výskum

 

Regular